Que é Memoria Documental de Galicia

É o escaparate das actividades conxuntas de BAMAD-Galicia e da Fundación Olga Gallego, onde divulgaremos xornadas, encontros ou publicacións, e onde esperamos contactar con todas as persoas interesadas nestas actuacións.

BAMAD Galicia Fundación Olga Gallego