Xornadas: As mulleres, a información e os centros da memoria

Programa

Día 1

Mañá

09:30h: Recollida de Documentación

10:00h: Inauguración

10:30h: Conferencia inaugural: “Arredor da memoria: redes de transmisión”. María Xosé Agra

11:30h: Café

12:00h: Bibliotecas:

  • “Perspectiva de xénero e biblioteconomía”. Ana M. Muñoz Muñoz
  • “Políticas bibliotecarias e perspectiva de xénero”. Alexia Luiña López

13:00h: Debate

13:30h: Comunicacións

14:00h: Remate

Tarde

16:30h: “Información, investigación e feminismo, que esperan das institucións da memoria?”

  • Xornalismo. Tamara Montero Barreiro
  • Investigación. Fernando Hernández Holgado. Guadalupe Jiménez Esquinas

18:00h: Debate

19:00h: Remate

 

Día 2

Mañá

10:00h: Arquivos:

  • “Arquivos e feminismo”. Mariam Mariño Costales
  • “Políticas arquivísticas e perspectiva de xénero”. Olimpia López Rodríguez

11:00h: Debate

11:30h: Café

12:00h: Fóra de circuíto, fóra das institucións:

  • “Memoria das mulleres”. Núria Jornet Benito
  • “Memoria social. Arquivo de Vite”. Paula Ballesteros Arias e Brais Santomil Cao

13:00 h: Debate

13:30 h: Remate

Tarde

16:00 h: Museos

  • “Perspectiva de xénero e museoloxía”. Marián López Fernández Cao
  • “Divulgación histórica e perspectiva feminista”. Marga Sánchez Romero

17:00h: Debate

17:30h: Conferencia de clausura: “A memoria xenealóxica imaxinal: de Eurídice a María Casares, unha viaxe”. Marifé Santiago Bolaños

18:30h: Remate