Comité Científico

Cristina Ameijeiras Saínz

Licenciada en Xeografía e Historia, especialidade Historia da Arte. Especialista Universitaria en Documentación Pedagóxica, Máster en Lectura e Máster en Documentación Dixital. Directora da Biblioteca Pública Municipal Ágora da Coruña, onde se celebraron seminarios como o de Bibliodiversidade: as bibliotecas como axentes para educar na diversidade afectivo-sexual, en colaboración coa Universidade da Coruña, creouse o Centro de Interese sobre Xénero e Feminismos ou onde naceron dous clubes de lectura como O espazo de diálogo sobre cultura LGTB QueeruñaO Cuarto propio, de lecturas feministas. Igualmente, a través da actividade Libros Vivintes que se realizan desde hai dez anos, incídese na diversidade e a igualdade ao convidar persoas que sofreron violencia de xénero, persoas que falan abertamente das súas opcións sexuais e vitais, da persecución, a guerra, os dereitos humanos, a emigración, a exclusión social, os malos tratos, a deportación ou a diversidade familiar entre outros.

Araceli Martínez Esteban

Traballadora social con mestrado universitario en Intervención Social e experiencia profesional nos ámbitos da violencia de xénero e a igualdade entre mulleres e homes. Na actualidade, traballa en varios proxectos de investigación académica da Universidade de Alcalá, onde ademais é doutoranda en Estudos Interdisciplinares de Xénero. Finalizando Máster oficial en Xestión Cultural e foi directora do Instituto da Muller de Castilla-La Mancha entre os anos 2015 e 2019. Foi galardoada co Premio Francisca de Pedraza contra a Violencia de Xénero en novembro de 2019.

Alicia Payo Gallardo

Licenciada en Humanidades e Postgrao en Arquivística pola Universidade de Castilla La Mancha.
Funcionaria do Corpo Técnico de Arquivos, Bibliotecas e Museos, na Especialidade de Arquivos da Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde o ano 2006. Realización de funcións no Arquivo Histórico Provincial de Ciudad Real e en arquivos centrais de varias Consellarías como Arquiveira. Asesora Técnica no Centro de Documentación e Biblioteca Luisa Sigea dependente do Instituto da Muller de Castilla-La Mancha, desde 2010 a 2021.
Integrante da Comisión Calificadora de Documentos de Castilla-La Mancha en calidade de asesora técnica para avaliación do posible impacto de xénero da eliminación de documentación, entre 2018 e 2021.
Na actualidade Xefa de Sección de Arquivo e Rexistro nas Cortes de Castilla-La Mancha.